Ik heb het fenomeen van Raynaud (2023)

Spoedig

Spoedig

 • Bij het fenomeen van Raynaud treedt ongemak op in de vingers en tenen.
 • Sommige vingers en tenen worden lichter van kleur.
 • Er is een duidelijke lijn tussen het lichte deel van de vingers en tenen en de normale huidskleur.
 • Na een paar minuten worden de vingers en tenen langzaam donkerder.
 • Ze kunnen pijn doen, gaan tintelen en gloeien.
 • Meestal wordt het veroorzaakt door koude, soms intense emoties.
 • Zorg ervoor dat je hele lichaam warm is en blijft.

Wat is

Wat is het fenomeen van Raynaud?

Bij het fenomeen van Raynaud is er, als het koud is, ongemak in de vingers en tenen:

 • Je vingers en tenen worden plotseling helderder. Er is een duidelijke lijn tussen het lichte deel van de vingers en tenen en de normale huidskleur.
 • Het wordt meestal tegelijkertijd op beide handen of voeten aangebracht. Meestal worden niet alle vingers en tenen tegelijkertijd lichter.
 • In de vingers en tenen verdwijnt het gevoel even.
 • Na een paar minuten worden de vingers en tenen langzaam donkerder. Bij een lichte huid worden ze eerst blauw of paars en dan rood.
 • Het gevoel keert langzaam terug. Dan doen de vingers en tenen pijn, tintelen, jeuken en gloeien dan. Soms kunnen de vingers en tenen opzwellen.

Hoe lang duurt een aanval?

Een aanval eindigt meestal binnen 5 minuten, maar kan ook enkele uren duren.

Wanneer krijg je een aanval?

Sommige mensen hebben 1 of 2 aanvallen per jaar. Anderen meerdere aanvallen per week. De meeste mensen klagen in de winter.

Het fenomeen van Raynaud begint meestal bij mensen tussen de 12 en 30 jaar oud.

  Film

  Film

  download deze video
  • videomateriaalmp4, 63,1mb
  • geluidsbestandniet toepasbaar
  • ondertitelbestandniet toepasbaar
  • © 2012-2023 NHG |Reservering

  kijk de filmHet fenomeen van Raynauddat thuisarts.nl

  Oorzaken

  Wat veroorzaakt het fenomeen van Raynaud?

  Het fenomeen van Raynaud wordt veroorzaakt door een plotselinge vernauwing van de bloedvaten in de vingers en tenen. Daarom stroomt er minder bloed doorheen. Dit kan aan de volgende zaken liggen:

  • Als
   Dit kan gebeuren als het vriest, maar het is niet nodig. Soms gebeurt het bij 10 of 12 graden. De temperatuur waarbij dit gebeurt is voor iedereen verschillend.
  • emotie
   Bijvoorbeeld door boosheid, verdriet of stress. We weten niet precies waarom dit gebeurt.
  • heftig trillen
   Bijvoorbeeld door een drilboor of een lange fietstocht over een hobbelige weg.
  • snel en lang typen
  • brandwond

  meer mogelijkheden

  Wanneer is de kans het grootst dat het fenomeen van Raynaud optreedt?

  De kans is groter dat u de ziekte van Raynaud krijgt als u een of meer van de volgende aandoeningen heeft:

  • Meer mensen in uw familie hebben het syndroom van Raynaud.
  • Je hebt migraine.
  • Jij bent een vrouw.
  • Je rookt.

  Het fenomeen van Raynaud kan ook worden veroorzaakt door ziekte of behandeling. Je kunt het bijvoorbeeld in de volgende situaties krijgen:

  • De bloedvaten in de vingers en tenen raken ontstoken.
  • U gebruikt medicijnen om uw bloeddruk te verlagen (bètablokkers). Bijvoorbeeld medicijnenmetoprolol.
  • Neem medicijnen tegen angst en depressie.
  • U krijgt chemotherapie.
  • U heeft een ontsteking van bloedvaten of gewrichten. Bijvoorbeeld door reumatoïde artritis.
  • Hij heeft een ziekte waardoor zijn bloed te dik wordt. Bijvoorbeeld de ziekte polycytemie.
  • Uw schildklier werkt te langzaam.

  metoprolol

  Metoprolol behoort tot de bètablokkers. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt ​​de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

  Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, pijn en benauwdheid op de borst (angina), hartritmestoornissen, migraine, overactieve schildklierfunctie, zwakkere hartslag (hartfalen) en na een hartaanval. (hartinfarct). . Soms ook met trillende handen.

  Voor meer informatie, zieApoteek.nl.

  Tips

  Fenomeentips van Raynaud

  Er zijn een paar dingen die u zelf kunt doen tegen de symptomen van Raynaud:

  • Houd je lichaam warm.
   Draag extra lagen kleding. En draag handschoenen om je handen warm te houden.
   Heeft u veel klachten? Kijk dan of je warme handschoenen of sokken kunt dragen. Sommige mensen met Raynaud zeggen dat handschoenen of sokken met zilverdraad helpen. Je kunt het proberen als dit ook bij jou het geval is.
  • Beweeg voldoende.
   Poginggenoeg om te bewegen. Beweging zorgt ervoor dat er meer bloed naar de vingers stroomt. En als je veel beweegt, warmt je lichaam op.
  • Stop met roken.
   Roken kan vaker voorkomende en langduriger symptomen veroorzaken.Stop daarom met roken..
  • Stress verminderen.
   ontvang uw klachtenspanninginclusiefwanhoop? Kijk dan of je er iets aan kunt doen.

  Af en toe kan het ongemak verergeren door andere redenen, zoals medicatie of werk:

  Begeleiding bij klachten over geneesmiddelen.

  Sommige medicijnen kunnen de symptomen verergeren. U kunt uw arts vragen of u medicijnen gebruikt die uw symptomen kunnen verergeren.

  Gebruikt u een nieuw medicijn en merkt u dat er steeds meer klachten optreden? Bespreek dit met uw arts. Dan kunt u een ander medicijn gebruiken.

  Advies bij klachten om professionele redenen.

  Krijgt u toch klachten op uw werk? Het is dus belangrijk om te kijken wanneer klachten beginnen. Werk jij bijvoorbeeld met een trilmachine? Dan heb je geen klachten als je ieder kwartier een pauze van 2 minuten neemt.

  Heeft u toch ernstige klachten, neem dan contact op met uw werkgever ofprofessionele artswelke veranderingen nodig en mogelijk zijn in je werk.

  Geneesmiddelen

  Drugs in het fenomeen van Raynaud

  Heeft u dagelijks last van het syndroom van Raynaud? Misschien kunt u dan uw medicijnen innemen.nifedipineIk ga het medicijn tegen hoge bloeddruk gebruiken.
  Bespreek dit met uw arts.

  U kunt eerst een behandeling proberen. Neem vervolgens 1 tablet per dag gedurende 1-2 weken. Je kunt er ook voor kiezen om de pil alleen te slikken op de dag dat je de kou in moet.

  Bijwerkingen

  Denk goed na als u het medicijn wilt proberen. Het kan helpen, maar het kan ook bijwerkingen veroorzaken zoals: hoofdpijn, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, gezwollen enkels, opvliegers, onvermogen om goed te poepen en hartkloppingen.

  Wanneer niet gebruiken

  Soms is het beter om nifedipine niet te gebruiken. In deze situaties bijvoorbeeld:

  • U heeft hartproblemen.
  • U heeft last van verstopping: u kunt niet goed poepen.
  • U bent zwanger of wilt binnenkort zwanger worden.

  nifedipine

  Nifedipine behoort tot de calciumblokkers. Het verwijdt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

  Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, angina pectoris (hartkrampen) en de ziekte van Raynaud. Soms schrijven ze het voor bij hoogteziekte, als weeënremmer bij dreigende vroeggeboorte, bij de hik en bij pulmonale arteriële hypertensie.

  Voor meer informatie, zieApoteek.nl.

  Hoe is het

  Hoe zit het met het fenomeen van Raynaud?

  Als u de aanbevelingen correct opvolgt, kan het aantal klachten afnemen.

  je begint metnifedipine? Dan gaat u meestal na 2 weken terug naar de huisarts. Vervolgens bespreek je het verloop van de situatie. Uw arts kan u indien nodig meer of minder medicijnen voorschrijven. Meestal gaat hij meerdere keren terug naar de dokter.

  Worden uw klachten veroorzaakt door spanning, stress, angst of boosheid? Hebben de tips niet genoeg geholpen? U kunt dan aan uw huisarts vragen of u naar een verpleegkundige of psycholoog kunt gaan. Met hen praten kan helpen.

  Naarmate u ouder wordt, verdwijnen de symptomen meestal. Je krijgt minder aanvallen en ook minder brute aanvallen. Bij 1 op de 3 mensen met de ziekte van Raynaud verdwijnt het ongemak volledig.

  nifedipine

  Nifedipine behoort tot de calciumblokkers. Het verwijdt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

  Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, angina pectoris (hartkrampen) en de ziekte van Raynaud. Soms schrijven ze het voor bij hoogteziekte, als weeënremmer bij dreigende vroeggeboorte, bij de hik en bij pulmonale arteriële hypertensie.

  Voor meer informatie, zieApoteek.nl.

  wanneer te bellen

  Wanneer moet u naar een arts met het fenomeen van Raynaud?

  Bel uw arts als u het fenomeen van Raynaud heeft en een of meer van deze situaties op u van toepassing zijn:

  • Je hebt er altijd veel last van.
  • Er verschijnen eenvoudigweg zweren of ontstekingen aan de vingers en tenen.
  • Aanvallen duren altijd erg lang. Bijvoorbeeld meer dan 3 uur.
  • Je vingers zullen dagenlang tintelen.
  • Je hebt geen kracht meer in je handen en je laat steeds dingen vallen.
  • Ja meneernifedipineEn de klachten blijven komen.
  • U wilt advies of hulp bij het stoppen met roken.

  nifedipine

  Nifedipine behoort tot de calciumblokkers. Het verwijdt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

  Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, angina pectoris (hartkrampen) en de ziekte van Raynaud. Soms schrijven ze het voor bij hoogteziekte, als weeënremmer bij dreigende vroeggeboorte, bij de hik en bij pulmonale arteriële hypertensie.

  Voor meer informatie, zieApoteek.nl.

  Meer informatie

  Deze tekst is bewerkt.

  NHG

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Rob Wisoky

  Last Updated: 24/10/2023

  Views: 6070

  Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rob Wisoky

  Birthday: 1994-09-30

  Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

  Phone: +97313824072371

  Job: Education Orchestrator

  Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

  Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.